Biuro Projektów TRASA - projektowanie dróg, ulic, parkingów, zjazdów

O firmie  |  Oferta  |  Nasze projekty  |  Referencje  |  Kontakt

Oferta

Biuro Projektów TRASA Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą skierowaną do klientów indywidualnych, biur projektowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zakładów przemysłowych, centrów logistycznych, organów administracji publicznej, a także firm wykonawczych realizujących inwestycje w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Projektowanie bezpiecznych i funkcjonalnych dróg jest naszą pasją. Każdy projekt drogi, ulicy, parkingu czy zjazdu traktujemy indywidualnie. W swoich opracowaniach wybieramy tylko najlepsze rozwiązania i technologie gdyż sami, jako uczestnicy ruchu, pragniemy korzystać z nowoczesnej i przyjaznej infrastruktury drogowej.

Biuro Projektów TRASA Jako biuro projektów drogowych zajmujemy się również opracowywaniem projektów organizacji ruchu, zarówno tymczasowej jak i docelowej.

Każdy opracowany przez nas projekt organizacji ruchu jest sprawdzany przez wykwalifikowanych audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Na swoim koncie posiadamy zrealizowane liczne projekty dróg, ulic, projekty parkingów, placów, zjazdów oraz projektów zagospodarowania terenu, o czym świadczą przedstawione obok referencje.

 

Wykonujemy wielobranżowe projekty infrastruktury komunikacyjnej tj.:

 • projekty dróg i ulic,
 • projekty zjazdów z drogi,
 • projekty placów, w tym placów manewrowych,
 • projekty dróg wewnętrznych,
 • projekty parkingów oraz optymalizacji miejsc postojowych,
 • projekty dróg pożarowych,
 • projekty systemu komunikacji w zakładach przemysłowych,
 • projekty parkingów podziemnych,
 • projekty chodników,
 • projekty ścieżek rowerowych,
 • projekty ogrodzeń,
 • projekty organizacji ruchu, zarówno stałej jak i czasowej,
 • audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego infrastruktury komunikacyjnej.

 

Prowadzimy postępowania formalno-prawne wraz z uzyskaniem, w imieniu Inwestorów, następujących decyzji administracyjnych:

 • decyzje o warunkach zabudowy (WZ),
 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP),
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • decyzje o pozwoleniu na budowę,
 • decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
 • decyzje o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego,
 • zgłoszenia budowy lub zamiaru wykonania robót budowlanych.

 

Projekty realizujemy dla następujących etapów inwestycji:

 • studia techniczno-ekonomiczne
 • koncepcje programowe
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • projekty zagospodarowania terenu
 • audyty BRD

 

Jednocześnie wykonujemy wszelkie niezbędne opracowania, tj. pomiary i prognozy ruchu, operaty wodno-prawne, projekty zieleni, przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

 

Biuro Projektów Komunikacji TRASA

Tel. +48 12 356 53 76,
Tel. +48 502 250 864
Fax +48 12 391 73 35
Skype: trasa.bpk

E-mail: biuro@trasa.krakow.pl

 

Trasa Firma przyjazna internautom

Trasa Biuro Projektów Komunikacji