Wykonujemy kompleksowo projekty drogowe: projekt drogi, parkingu, zjazdu, ścieżki rowerowej, chodników itp...

 
 

Projektowanie dróg i ulicProjektowanie dróg i ulic

Zapewniamy kompleksową realizację zlecenia, tj. uzyskanie podkładów mapowych, badań podłoża gruntowego, warunków technicznych, opracowanie i uzgodnienie niezbędnych projektów branżowych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej, umożliwiającej wykonanie prac budowlanych.

Więcej

Projekty organizacji ruchuProjekty organizacji ruchu

Realizujemy zarówno projekty czasowej organizacji ruchu (np. na czas prowadzenia prac budowlanych w obrębie pasa drogowego), jak również projekty docelowej organizacji ruchu. Projekty opracowujemy zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i przepisami ruchu drogowego, dostosowując do panujących warunków na drodze ...

Więcej

Projektowanie parkingówProjekty parkingów

Przy projektowaniu parkingów i stanowisk postojowych zwracamy uwagę na zapewnienie optymalnej ilości miejsc postojowych, odpowiednich wymiarów stanowisk postojowych, w tym stanowisk dla osób niepełnosprawnych, prawidłowego odwodnienia parkingu i wymaganej odległości w stosunku do ...

Więcej

Projekty zjazdówProjekty zjazdów

W projektach zjazdów uwzględniamy zarówno indywidualne potrzeby Inwestora i warunki określone przez zarządcę drogi, z której projektowany będzie zjazd, jak również uwarunkowania sytuacyjno -wysokościowe i gruntowo-wodne. Przy projektowaniu zjazdów zwracamy uwagę na zastosowanie odpowiednich parametrów ...

Więcej

 

 Copyright © 2015 Biuro Projektów infrastruktury komunikacyjnej TRASA

Biuro Projektów TRASA - projektowanie dróg, ulic, parkingów, zjazdów

O firmie  |  Oferta  |  Nasze projekty  |  Referencje  |  Kontakt