Biuro Projektów TRASA - projektowanie dróg, ulic, parkingów, zjazdów

O firmie  |  Oferta  |  Nasze projekty  |  Referencje  |  Kontakt

Projekty zjazdów

W projektach zjazdów uwzględniamy zarówno indywidualne potrzeby Inwestora i warunki określone przez zarządcę drogi, z której projektowany będzie zjazd, jak również uwarunkowania sytuacyjno -wysokościowe i gruntowo-wodne.

Przy projektowaniu zjazdów zwracamy uwagę na zastosowanie odpowiednich parametrów technicznych, umożliwiających bezpieczne i wygodne użytkowanie zjazdu, przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich wymogów formalno-prawnych, a w szczególności:

  • zapewnienie odpowiedniego odwodnienia zjazdu w obrębie pasa drogowego jak i na działce Inwestora,

  • zapewnienie prawidłowej lokalizacji zjazdu w stosunku do skrzyżowań ulic, zjazdów na tereny sąsiadujące oraz istniejącej zabudowy.

Przy opracowaniu projektu zjazdu uzyskujemy:

  • oświadczenia o dostępie do dróg publicznych,

  • zgody na lokalizację zjazdów,

  • warunki techniczne dla budowy/przebudowy zjazdów,

  • decyzje o ustaleniu warunków zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu,

  • pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

 

Biuro Projektów Komunikacji TRASA

Tel. +48 12 356 53 76,
Tel. +48 502 250 864
Fax +48 12 391 73 35
Skype: trasa.bpk

E-mail: biuro@trasa.krakow.pl

 

Trasa Firma przyjazna internautom

Trasa Biuro Projektów Komunikacji