Biuro Projektów TRASA - projektowanie dróg, ulic, parkingów, zjazdów

O firmie  |  Oferta  |  Nasze projekty  |  Referencje  |  Kontakt

Projektowanie dróg i ulic

Zapewniamy kompleksową realizację zlecenia, tj. uzyskanie podkładów mapowych, badań podłoża gruntowego, warunków technicznych, opracowanie i uzgodnienie niezbędnych projektów branżowych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej, umożliwiającej wykonanie prac budowlanych.

Z uwagi na różnorodność uwarunkowań lub oczekiwań klientów, postępowania administracyjne prowadzimy wg procedur:

 • uzyskania pozwolenia na budowę
 • uzyskania Zgody Na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)
 • zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

 

Dla realizowanego zadania uzyskujemy niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje, m.in.:

 • pozwolenia wodno-prawne,
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • opinie Narady Koordynacyjnej  
 • opinie niezbędne do uzyskania decyzji ZRID,
 • pozwolenia na wycinkę zieleni,
 • opinie i uzgodnienia branżowe.

 

Każdy projekt wykonujemy zapewniając:

 • spełnienie wszystkich obowiązujących rozporządzeń, norm oraz przepisów
 • najlepsze możliwe rozwiązania dla danego terenu inwestycji,
 • odpowiednie parametry techniczne w zależności od klasy oraz przeznaczenia drogi lub ulicy,
 • najlepsze rozwiązania techniczne oraz ekonomiczne.

 

Dla projektów drogowych opracowujemy także szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie.

 

 

Biuro Projektów Komunikacji TRASA

Tel. +48 12 356 53 76,
Tel. +48 502 250 864
Fax +48 12 391 73 35
Skype: trasa.bpk

E-mail: biuro@trasa.krakow.pl

 

Trasa Firma przyjazna internautom

Trasa Biuro Projektów Komunikacji